Malování obrazů se Petra Černocká věnuje řadu let a prý by se tím dokázala i uživit / Se svolením P. Černocké
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.