1 / 3
Pavla Tomicová oslavila kulatiny a je o 20 kilo lehčí / TV Prima
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.