Jan Přeučil je nejslavnějším nositelem klobouků u nás, doma jich má 85 / Se svolením J. Hauera
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.