Regina Řandová před ZŠ Bítovská v Praze, kde natáčela legendární film Bota jménem Melichar / Se svolením R. Řandové
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.