S partnerem Davidem Ondříčkem natočila Martha Issová už několik projektů, naposledy film Zátopek / Lucky Man Films
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.