Velkou oporou Hance Zagorové je její manžel, zpěvák Štefan Margita / Se svolením managementu H. Zagorové/volný zdroj
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.