Hana Zagorová a Štefan Margita také všem ukázali, jak mají nazdobený svůj luxusní byt / Se svolením H. Zagorové
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.