Jednu z nejslavnějších rolí v televizi měla Jana Andresíková v seriálu Arabela po boku Jiřího Lábuse / Česká televize / volný zdroj foto
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.