1 / 3
Miroslav Etzler v těžkém stavu na covidovém oddělení nemocnice v České Lípě / Se svolením M. Etzlera
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.