Na rozptylové loučce v jihočeské Blatné jsou umístěny ostatky prvorepublikové hvězdy Adiny Mandlové / Se svolením R. Černého (vlastní foto)
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.