V Polné u Jihlavy na Vysočině je umístěna urna s ostatky herečky Míly Myslíkové / Se svolením R. Černého (vlastní foto)
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.