1 / 7
Jaroslava Obermaierová se svou kamarádkou Hanou Gregorovou / Se souhlasem H. Gregorové
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.