Ela starého Málka nejprve bezostyšně okrade  / Se souhlasem Miloše Smiedbergera/Bastardi 4
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.