Zuzana Kardová s Evou Pilarovou byly blízké kamarádky / Archiv Z. Kardové
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.