Se svou nejbližší přítelkyní Andulkou a nejbližšími přáteli, kteří se o ni starali / Archiv Anny Vrbové
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.