1 / 6
Jiří Menzel zemřel ve věku 82 let / Archiv J. Menzela
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.