S Ivo Pavlíkem prožila Heidi víc jak tři desítky let / Archiv H. Janků
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.