Za Jiřím Suchým přišla do nemocnice jeho kamarádka a kolegyně Jitka Molavcová / Facebook
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.