1 / 5
Lucie Gelemová ilustrovala novou knihu Evy Filipové / Josef Červ
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.