Souhrnný trest zahrnuje i fotbalistovo předchozí potrestání za internetové útoky na bývalou manželku / Instagram
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.