Během chvilky se Kateřina rozhodla, že si se sborem také zazpívá / Muzikál Doktor Ox
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.