1 / 1
Herečka patřila k dlouholetým členům Divadla na Vinohradech  / Facebook
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.