Hanka Křížková se ráda směje a hodně pobavila celé divadlo! / Radek Klimeš
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.