1 / 6
Hanka Křížková dostala na koncertě veliké kytice i ceduli s vlastní ulicí! / Radek Klimeš
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.