Heidi Janků s Ivošem Pavlíkem žila více jak 35 let a opravdu se milovali! / ShowPix
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.