1 / 2
Usměvavá a opálená Halina Pawlowská, která se má evidentně dobře! / ShowPix
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.