Od známé pražské perníkářky Lucie Ferencová dostal zase úžasný perník se svým portrétem! / J. Hauer
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.