1 / 4
Kateřina Votavová vedle Bono Voxe z U2, což je prostě splněný sen! / archiv K. Votavové
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.