1 / 1
I uprostřed léta v červenci může být zima, proto Iva Janžurová zvolila tento outfit! / ShowPix
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.