Slunce, moře, drinky - tak vypadá relax velmi vytíženého primáckého moderátora! / archiv M. Kavalčíka
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.