Že zdravotní stav Richarda Müllera není nejlepší, svědčí i styl jeho chůze / ShowPix
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.