Devátá je známou filmovou, teevizní a divadelní herečkou a taky velmi úspěšnou spisovatelkou! / archiv
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.