1 / 2
Libiška Vojtková si vzala herce Zdeňka Rohlíčka, syna Evy Hruškové! / ShowPix
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.