1 / 1
Gott je z odchodu Oldřicha Havránka hodně špatný a dokonce  / Archiv Nova
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.