Ocenění pro svou maminku převzal syn Špinarové, Adam Pavlík / archiv města Ostravy
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.