Daniela Šinkorová v závěsu s Janou Adamcovou obdivují šperky Jitky Kudláčkové / archiv J. Kudláčkové
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.