1 / 3
I sportovkyně se rády zdobí šperky, třeba jako Kateřina Neumannová  / Archiv Jitky Kudláčkové
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.