1 / 2
Spor s Martou Kubišovou zpěvačku Helenu Vondráčkovou prý velmi mrzí / Facebook
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.