Zdeněk Štěpánek se prý choval jinak, než jak bylo ukázáno v Bohémě! / archiv
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.