1 / 2
Vlídná Jiřina Bohdalová umí být někdy i hodně nepříjemná! / archiv ČT
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.