Dodnes Šárka ani mnoho dalších nevěří, že si Jiří Brabec sáhl na život dobrovolně! / archiv Š. Rezkové
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.