1 / 2
Veroniku Gajerovou znají diváci nejen z divadla, ale i filmu a televize! / archiv Nova
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.