1 / 3
Eva Perkausová by možná Davida Gránského nejradější uškrtila, ale neudělá to. Jsou kamarádi! / Facebook
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.