1 / 1
Karel Gott je po operaci i po komplikacích se zánětem doma!  / Archiv K. Gotta
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.