Že by nakonec StarDance vyhrál Zdeněk Piškula se svou taneční partnerkou? / ČT
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.