1 / 3
Jaroslav Čejka v době, kdy ještě žil v bytě se svou maminkou! / archiv Prima
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.