1 / 1
Romana si nechala klíště přisát přímo odborně / Klíšťák Ixoderm
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.