1 / 3
Gorilího samečku Ajabu křtila Lucie Bílá! / archiv foto ZOO Praha, archiv
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.