V Tunisu je Pavlíček například s Janem Bendikem či Leonou Gyöngyösi! / archiv K. Pavlíčka
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.