1 / 3
Vlasta Horváth (vlevo) se svým zesnulým bratrem (vpravo) a kamarádem / archiv
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.